Medžiagos per 04.09.2021 » Savęs Pažinimas

Kreipimasis-prašymas

Vienatine prigimtie-Neišreikšta pradžių pradžia-Neregimas Šviesos vandenyne, aš Meilė, išraiška Tavęs, Tavo pirmapradės sąmonės gimusios iš Šviesos besąlyginės-tiesos Meilės dvasios, esanti Žemiškoje formoje ir gyvenanti Žemiškame pasaulyje, sąmoningai nukreipiu savo Žmogišką dėmesį į Tave, Neregimą, visur Esantį, su ketinimu prašyti visų Šviesos kibirkšties aspektų atleidimo, nešančių savyje Neišreikštą Tiesą visų formų šviesą nešančioje Materijoje, kurios buvo sukurtos Žemėje Tavimi.Į viršų