APIE SANTYKIUS+ЗАЯВКА

Mūsų santykių modelių ir šablonų tyrinėjimas dabartiniu metu gali būti naudingas giliam suvokimui.
Ar jūsų santykiuose yra skausmas ar pasipiktinimas?
Ar iš tiesų esate pasiryžę prisiimti atsakomybę už savo jausmus ir atleisti buvusį ir esamą skausmą?
Kokių santykių jūs norite? Kas nusako ar apibrėžia jūsų intymius santykius?
Ar galite prisiimti atsakomybę už jūsų santykius dabar?
Kas jus traukia jūsų partneryje, o kas atstumia?
Ar žinote, kas patinka jūsų partneriui, o kas ne?
Kas skatina artimą ryšį jūsų santykiuose?
Ar jūs jaučiate, kad jūsų partneris jus myli, o jis?
Kaip jūs galite pagerinti jausmus?
Kiek laiko ir energijos esate pasiruošę skirti širdingumo, nuoširdumo ir artumo vystymui šiuose santykiuose?
Ar šie santykiai pilnai atsiskleidžia, ar jie šiuo metu tobuli?
Ar iš tiesų jūs tai norite žinoti?
Ar galite juos visiškai paleisti, nieko neteisdami?
Ar galite susikoncentruoti į žemesnių seksualinių potraukių perkėlimą į savo širdį ir karūnos čakrą, kad širdis susijungtų su širdimi artumo akimirką išreikšdamos meilę ir gerumą?
Aiškiai suvokdami, kas apibrėžė santykius, kurių pagrindas nesirėmė širdies gerumu, atsidavimu, tarnyste ir dvasiniu augimu, mes galime patobulinti naujus atsidavimo dvasiniams principams būdus.
Kai mes praktiškai taikome Vienybės Dėsnį mūsų santykiams, savarankiškai keičiame esamus santykius ar pritraukiame dvasingą partnerį, kuris atitinka mus dabartiniu metu.
Keli pagrindiniai principai dėl Tarnystės Kitiems ir Meilės Meistriškumo mūsų santykiuose:
Noras tarnauti, mylėti ir suteikti savo partneriui dvasinį augimą/asmeninę misiją, sveikatą, laimę ir gerovę – natūrali išraiška, kuri pasireiškia dėl pasiaukojančio atsidavimo ir pastovaus rūpinimosi.
Emocinės problemos ar energingi konfliktai ramiai ir tiksliai priimami be emocinių dramų, kaltės jausmo ar hiperbolizavimo. Abi pusės pasiruošusios aptarti, nori atleisti ir paleisti.
Taika, harmonija, draugystė ir rūpestingumas jaukioje aplinkoje - tai energetinė kokybė ir
Giliausi, intymiausi ir sakraliausi jausmai šiuose santykiuose. Bet koks žodinis, mėntalinis, emocinis ar fizinis smurtas nepriimtinas. Partneriai vienas apie kitą kalba su Meile.
Bendravimas ir ryšys tarp partnerių palaikomas abipuse pagarba, nuolankumu ir sąžiningumu. Santykiai vystosi be paslapčių, melo, gudrumo, apsukrumo ar manipuliacijų. Jeigu tai yra pasąmoniniame lygmenyje ir pradeda iškilti į paviršių - abi pusės lengvai tai pripažįsta, nustato gaires, tam, kad suvokti ir emociškai pripažinti pasąmoninį turinį. Netikrumas ir netvarka identifikuojami kaip trūkumas ir tiesiogiai nutraukiami dėl abipusio noro aptarti, diskutuoti ir vystyti pastovų energetinį aiškumą ir skaidrumą.
Nėra jokių lūkesčių, jie pakeičiami vienas kito vertinimu (įvertinimu). Egzistuoja natūrali energetinė pusiausvyra, dėka jos abi pusės daro aktyviai-pasyvius mainus, kurie pastoviai vystosi ir keičiasi priklausomai nuo poreikio. Nėra tokio suvokimo kaip “tarkuoti” partnerį, nes kiekvienas suvokia atsakomybę už taikios ir komfortiškos bendros erdvės išsaugojimą. Abu partneriai jaučia pripažinimą ir pagal nuopelnus vertina kiekvieno buvimą.
Nėra vietos paslaptims, pagundoms, vilionėms ir kitam apgaulingam elgesiui sąžininguose santykiuose. Artumas įvyksta dėl begalinės meilės, kuri paremta abipusiai švariu, atviru ir sąžiningu aplinkybių ir abiejų partnerių įvertinimu. Nėra vietos tokiuose santykiuose fantazijų projektavimui, romantizuotiems idealams, seksualiniam vampyrizmui, bei tokiems vaidmenims kaip herojus-mergelė nelaimėje, gelbėtojas-kankintojas (išgalvoti Aukos archetipai).
Tai naujai kuriami santykių modeliai planetoje, kurie turi išplėstą įgūdžių rinkinį negatyvaus ego ir skausmo kūnų apvalymui. Svarbu suprasti, kad švarūs ir švelnūs meilės santykiai gali būti geriausiais santykiais jūsų gyvenime. Visi santykiai tai savo energijos valdymo galimybė ir savęs pažinimas, tai svarbi starto aikštelė dvasiniam sąmonės augimui, vedanti į vidinę energetinę pusiausvyrą ir kaip pasekmė į Šventąją Sąjungą. Priimkite šiuos pokyčius kai jie vyksta, nes tai Dieviškas įsikišimas jūsų širdies ir sielos apsaugojimui, susijungimas su jūsų tikruoju dvasiniu tikslu. Šis veiksmas – tai dvasinės laisvės ir meilės šaltinis.
Liza Renee iš “Consciousness Corridor”

ЗАЯВКА
Mano, Žmogaus, pareiškimas priėmimui, vienybėje su Neišreikštu Vienatiniu aš ESU.

Aš Žmogus–moteris(vyras), suvokiu ir pripažįstu tai, kad kažkur yra žmogus-vyras (“moteris”, jeigu kalba vyras), pilnas, vientisas, nepriklausomas, savarankiškas, išaukštintos dvasios siela (kaip ir aš) su tokia pasaulėžiūra ir savimone, kuri pagrįsta tikruoju AŠ ESU. Yra vyras – žmogus, kuris skirtas man iš aukščiau, kaip ir aš jam. Taip, suvokiu ir pripažįstu: kažkur yra toks žmogus- vyras, kuriam esu reikalinga šiame žemiškame gyvenime (kaip ir jis man), dovanojimui ir priėmimui, dėl abipusio vienas kito pažinimo (per kitą pažinti save) . Aš žmogus – moteris (vyras), suvokiu tai - atėjo laikas pripažinti ir pripažįstu, kad man norisi susitikti su šiuo žmogumi–vyru, pilnu, nepriklausomu, savarankišku, kuriam aš skirta iš Aukščiau kaip ir jis man, su žmogumi-vyru, kuris yra laisvas nuo santuokinių ryšių, laisvas finansiškai nuo sistemos, savarankiškas ir nepriklausomas. Aš žmogus–moteris, suvokiu, kad galiu sau leisti įsileisti, įsileidžiu ir priimu į savo žemiškąjį gyvenimą visos manimi apvalytos besąlyginės meilės energijos materializaciją, kuri pasireiškia kaip gausa, visa ko prabanga. Prabanga žmogiškų harmoningų santykių, abipusio supratimo su žmogumi–vyru, kuris yra nuoširdus sau, nepriekaištingos širdies (kaip ir aš), mylintis mane ir mylimas, geras, švelnus, rūpestingas, gerbiantis mane moterį–žmogų ( kaip ir aš gerbiu jį žmogų-vyrą, priimantį mano kitokį mąstymą, pasaulio suvokimą, priimantį mane visą: mano žemišką formą, sielą ir Dvasią (kaip ir aš priimu jį visą, be noro ir lūkesčio pakeisti vienas kitą, o keisti tik save ir savo mąstymo būdą). Aš žmogus–moteris, sąmoningai įsileidžiu šį žmogų – vyrą, skirtą man iš Aukščiau, į savo Gyvenimo Erdvę. Aš įsileidžiu jį, kaip ir jis įsileidžia mane į savo gyvenimą, į savo erdvę, dėl harmoningos, lygiavertės partnerystės vienatinėje besąlyginės meilės, išminties, gailestingumo, laimės ir džiaugsmo sąjungoje, abipusiame visų vienas kito aspektų priėmime ir supratime, vienatinėj kūnų ir sielų sąjungoje apjungtoje Besąlygine Vienatinės Dvasios Meile. Priimu dėl bendros tarnystės, vienybėje su Neišreikštos pradžių pradžios Dvasios mumyse ir per mus, dėl bendros gerovės – materijos, Sielos, Dvasios ir visos Visatos evoliucijos.
vertė Dovile


  • Нравится
  • 0

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos