Informacija ir žinojimas.

Dauguma žmonių painioja tas dvi sąvokas. Nesupranta šių žodžių reikšmės.
Paimkime matematiką:
1+1=2
Žinojimas tai ar informacija?
Daugelis mano, kad apie tai žino. Ir klysta!
Žmonės tiesiog informuoti apie tai, kad 1 + 1 = 2. Iš tikrųjų 1 + 1 gali būti ir 3, ir 4, ir 10. Žiūrint kokioje sistemoje vyksta sudėties veiksmas. Pavyzdžiui, gamtoje vienos patelės ir vieno patino susijungimas gali duoti 12 jauniklių. Išeina, kad 1+1=14.
Paimkime kitą pavyzdį. Jūs atėjote į restoraną ir jums siūlo paskaityti valgiaraštį ir užsisakyti. Valgiaraštis - tai žinojimas ar informacija? Žinoma, informacija, nes kitaip visi sėdėtų prie staliukų ir kramtytų popierių. Be to, kiekvienam, kuris skaito valgiaraštį, iškyla savo asociaciniai vaizdiniai, paremti ankstesniosiomis žiniomis. Tikrasis žinojimas atsiras tik tada, kai jūs suvalgysite tai, ką jums atneš. Ir jis gali skirtis nuo to, ką jūs įsivaizdavote.
O jeigu jūs skaitysite valgiaraštį nežinoma kalba, tai iš viso nieko negalėsite įsivaizduoti, kol neparagausite.
Informacija visada paviršutinė, o žinojimas - giluminis. Tai išgyvenimas, jutiminis pasaulio suvokimas.
Kadaise Foma Kempijskis pasakė: „Nuramink savyje pernelyg didelį informavimo troškimą: nuo jo tave kamuos didžiulis išsiblaškymas ir pagunda. Informuotieji mėgsta, kad juos kaip išminčius garbintų. Daug tokios informacijos yra, nuo kurios siela gauna labai mažai arba visai negauna naudos, ir labai neprotingas tas, kuris rūpinasi tuo, kas nepadeda jo išganymui. Informavimu siela nepasisotins, kadangi ji ugdoma tik geradaringu gyvenimu, nes švari sąžinė duoda tvirtą tikėjimą Aukščiausiuoju."
Galima labai mažai žinoti ir valdyti save, būti savo gyvenimo šeimininku. Ir atvirkščiai. Yra labai informuotų žmonių, daug žinančių, na tiesiog „vaikščiojančios enciklopedijos", o štai sutvarkyti, pavyzdžiui, savo gyvenimą - nesugeba. Jų žinojimas miręs. Yra tik informacija. Nėra tikro jausmų išgyvenimo. Tiktai negyvi paveikslėliai ir žodžiai galvoje.
V. Sinelnikovas "Psichoenerginis Aikido"


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

© 2024 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos