GREITOJI PAGALBA SAU PAČIAM ČIA IR DABARОпубликовал: Ajjana, 27-02-2015, 17:13, литовский / Личное / Pagalba sau, 6 466


GREITOJI PAGALBA SAU PAČIAM ČIA IR DABAR

(verte SONATA)
Praktiniai veiksmai

JEI KANKINA NEAPYKANTA, VISKAS KRENTA IŠ RANKŲ... SAVIJAUTA „MAN LABAI BLOGAI“....
KAIP PADĖTI SAU.....


Iš susirašinėjimo.
Laba diena Ra! Sveikinu su dukros-angelo- gimimu.
Saulute, tai, kas su tavimi vyksta – savęs baudimo programos pasekmė dėl giliai sieloje paslėpto kaltės jausmo ir neatleidimo sau bei neapykantos sau, kuri susikaupė per daugelį metų gyvenant Dvasiai materijoje.
Kaip padėti sau čia ir dabar?
„Atstatyti bazinę savijautą.
Bazinė savijauta – tai harmoningas psichikos stovis, turintis didelį teigiamą poveikį centriniai nervų sistemai, širdies-kraujagyslių ir imuninenei sistemoms. Savijauta, išvalanti sąmonę, skatinanti kūrybinių gebėjimų pasireiškimą bei intelekto koeficiento augimą.

Kaip?
Suaugusiems, gyvenimo aptalžytiems (skaityti kaip „turinčiais tarakonų galvoje“) žmonėms, sugrįžimą į bazinę savijautą patogiau atlikti žingsnis po žingsnio.

Štai šie žingsniai:
1. Kūno atpalaidavimas.
2. Pilnas kvėpavimas.
3. Proto atpalaidavimas.
4. Sugrįžimas mintimis į šviesią dieną
(visa tai atliekama savarankiškai, pas kiekvieną savo būdai)"
5. Išėjimas į" bazinę savijautą“ (informacija apie bazinę savijauta paimta iš interneto)

Kaip?
(tai, kas vyks toliau ir yra savęs suvokimas per METODUS, SKATINANČIUS BAZINĖS SAVIJAUTOS ATSISTATYMĄ)

Ryšio su savimi atstatymas – TIKRĄJA ESME – DEIVE (DIEVU).
Priežasčių, blokuojančių šį ryšį suvokimas.

PRIEŽASTYS:
1) Nepripažįstu neigiamų minčių kaip savo suvokimo (dievo vaikas)
2) Nesusimastau, kad GYVENIMO DVASIA – „DIEVO kvėpavimas, KŪRĖJO ĮKVĖPTA Į KŪNĄ, SUKURTĄ IŠ MOLIO ir yra TA NEPASIREIŠKUSI PRADŽIŲ PRADŽIA, paslėpta žmogaus kūne ir, kad ji neatsiejamai susijusi su MEILĖS DVASIA kita dalimi DIEVO „Kvėpavimo“ sieloje ir, kad abu YRA LYGIAVERČIAI BENDRADARBIAI.
3) Kaip galvoju – taip ir gaunu – (minčių materializavimasis). TUOJ PAT PAŽVELK Į SAVE IŠ ŠONO – tu –ŠITA MOTERIS – DEIVĖ- UŽBAIGEI ŠIUO MOMENTU KAŽKOKĮ ETAPĄ SAVĘS SUVOKIMO TAVO SIELOJE IR PASĄMONĖJE PRISIRINKO DAUG MEILĖS IR ŠVIESOS SAU – ŽMOGUI DIEVUI IR TA MEILĖ IŠRYŠKINO IŠKREIPTAS DALELYTES TAVĘS TOS, KURI TU, KURI ESI, PAMIRŠAI SAVE, ŠVIESĄ IR GYVENAI DRAMOJE, KANČIOJE NEPAGARBOJE SAU – ŽMOGUI-MOTERIAI, SAU-MATERIJAI- KŪNUI. IR BŪTENT TUO METU TAVYJE ŠVIESA BUVO UŽDENGTA, KAS IR YRA DEPRESIJOS PRIEŽASTIS.
Tavo intelektas susitapatino su šia dalele ir jos savijauta buvo „uždėta“ ant tavo savijautos ir tu pamiršai save DEIVĘ (DIEVĄ). Dabar, šiuo metu tu gali padėti sau, žmogui.

Kaip?
SUVOK SAVE ĮSIKLAUSYDAMA Į SAVE - KŪNĄ SIELĄ.
ĮSIKLAUSYK ČIA IR DABAR IR ATLIK TAI: Suvok ir priimk save tokią, kokia esi. ATRASK SAVYJE gilaus dėkingumo jausmą GYVENIMO DEIVEI- DVASIAI, slypinčiai kūno ląstelėse, dievui – MEILĖS DVASIAI, slypinčiam Sieloje, SUKŪRUSIEMS ANGELUI ŠVENTOVĘ.

Pripažinimas savęs –ŽMOGAUS – (vyro-moters+Tavo vardas), kaip neatsiejamos jų dalies. Užduok klausimą pati sau.
„KĄ AŠ GERO ŠIUO METU GALIU PADARYTI PATI SAU?“
1) „Stop visoms destruktyvioms mintims apie save. IR PAGALVOTI naujai. ŠVIESIAI“. DABAR Į MANO SĄMONĘ ATĖJO DESTRUKTYVUMAS (emocijos, mintys, reakcijos), KURIS BUVO PASĄMONĖJE IR VALDĖ MANE. IR IŠĖJO IŠ PASĄMONĖS TIK DĖL TO, KAD MANYJE, MANO SIELOJE, PASĄMONĖJE SUSIKAUPĖ DAUG ŠVIESOS IR ATĖJO LAIKAS PAŽVELGTI Į SAVE KITAIP. SUVOKTI, KAD ŠI LIŪDNA, PILNA NUSIVYLIMO SAVIMI IR ŽMONĖMIS DALELĖ – TIK MAŽUTĖ BEJĖGĖ DALELĖ MANYJE, KURIAI LABAI REIKIA MANO – DEIVĖS-ŽMOGAUS MEILĖS... IR....DABAR, AŠ ŽMOGUS, GALIU RINKTIS KAIP ELGSIUOSI TOLIAU. Susitapatinsiu su šia dalele ir atiduosiu jai savo energiją ir tokiu būdu leisiu jai ir toliau kurti dramas mano gyvenime arba PRIIMSIU JA Į SAVE, T.Y. PANAUDOSIU NAUJĄ MĄSTYMĄ.

KOKIU BŪDU?

1. ESU NE TIK ŠI DALELĖ, DAR ESU IR ŠVIESA-MEILĖ-IŠMINTIS-KŪRYBA-LAIMĖ. KĄ GALIU PADARYTI DĖL SAVĘS ŠIUO METU? SĄMONINGAI PASIRINKTI SAVE –ŠVIESĄ-MEILĘ-DŽIAUGSMĄ.....AŠ RENKUOSI SAVE MEILĘ-ŠVIESĄ.
2. Aš keičiu nepasitenkinimą – DESTRUKTYVUMĄ, KURIS PRIEŠ TAI BUVO APĖMĘS MANO SĄMONĘ, į SAVĘS priėmimą, VISŲ ŠIŲ DALELIŲ PRIĖMIMĄ Į SAVE-MEILĘ-ŠVIESĄ (pageidautinai sakyti garsiai „DĖKOJU...MYLIU. ESI MYLIMA (MYLIMAS). IR kartoju tol, kol viduje atsiras ramybė...
Vėliau
3. Sakau sau „brangioji, tu atleisk man, atleisk už pyktį, įsižeidimą, nemeilę sau, ir mano nedėkingumą, prašau atleisk. Karotju sau švelnumo, meilės žodžius. Sakau sau: „Brangioji, tu prašau, GYVENK, TU MYLIMA TIK DĖL TO, KAD ESI, NES ESI ŠIOJE ŽEMĖJE“. Sakau sau: AŠ LEIDŽIU SAU ČIA IR DABAR PRIIMTI GYVENIMO DŽIAUGSMĄ, AŠ PRIIMU IR LEIDŽIU SAU MĖGAUTIS TUO, KĄ DAVĖ KŪRĖJAS VISKO MATOMO IR NEMATOMO, ir TUO, KĄ SAVO GYVENIME ŠIUO METU TURIU (ir išvardinti su dėkingumu viską, ką tu turi, pradedant nuo ištikimo draugo – tavo kūno, kuriame slypi Dievas MEILĖ, Deivė GYVENIMAS irt.t)...

4. Aš paleidžiu rezultatus

5. Aš priimu save visą ir prašau atleidimo kūno ląstelių ir pripildau jas meile, kantriai klausiu, kokie jų poreikiai, įsiklausau į atsakymus ir pildau jų norus, rūpinuosi realiai savimi-draugu-kūnu, kuriame slypi Dievas-Deivė GYVENIMO ir MEILĖS.
6. Paaiškinu joms, kaip vaikams, ko iš jų noriu, o vėliau viską paleidžiu ir dovanoju meilę.

BENDRAVIMO su ląstelėmis METU ATEIS NUSIRAMINIMO, DŽIAUGSMO, LAIMĖS IR NORO GYVENTI NAUJU GYVENIMU-GYVENIMU MEILĖJE IR GAUSOJE, ŽYDĖJIME JAUSMAS. O vėliau, Jums tik belieka pastoviai sekti mąstymo stereotipus ir keisti juos į naują savęs matymą, į naujas pozityvias mintis (ir pageidautina kartoti šiuos greitosios pagalbos metodus (arba visus kitus, kurie atkuria ryšį su savimi –ŠVIESA) pastoviai, kol nesusiformuos įprotis mąstyti be smerkimo, lyginimo, pykčio, nepasitenkinimo, o su džiaugsmingu situacijos priėmimu, lyg tai būtų galimybė SUSIGRĄŽINTI SAU KAŽKADA PRARASTAS JĖGAS. Tai tarsi sportas – jei norite turėti gražią figūrą – pastoviai treniruojatės).
Leja.2013m.


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos