Ar galima pakeisti likimą?Опубликовал: gfun, 22-04-2019, 18:30, Статьи / литовский, 3 213Viskas, ką gauname šiame gyvenime, yra mūsų praeities minčių, žodžių ir veiksmų rezultatas. Nei viena mūsų mintis, nei vienas žodis ar veiksmas nelieka nepastebėti, ne dingsta be pėdsakų. Ir šis per daugybę gyvenimų sukauptas „bagažas“ sanskrito kalba yra vadinamas karma.
Karma – tai veiksmas, veikla, darbas, poelgis. Tai priežasties ir pasekmės dėsnis, visų žmogaus buvusių ir dabartinio gyvenimo veiksmų pasekmės. Karma egzistuoja minčių, žodžių ir veiksmų forma.
Karma gali būti negatyvi, bet gali būti ir pozityvi. Visa, kas blogo su mumis nutinka, sugrįžta dėl mūsų praeities „nuopelnų“. Bet ir visa, ką gero gauname, mes irgi esame užsitarnavę savo buvusiomis mintimis, žodžiais ir veiksmais. Karma sugrįžta mums kaip bumerangas – ką leidome sau kitų žmonių atžvilgiu, to sulaukiame ir patys; daugybę metų puoselėtos mintys ateina vėl ir vėl; visas iš mūsų plaukęs gėris būtinai ir vėl mums patiems sugrįžta.
Šiandien iškylančios situacijos yra susijusios su tuo, ką anksčiau galvojome, kalbėjome ir veikėme. Mūsų ateitį nulems ne tik mūsų praeitis, bet ir mūsų dabartis, mūsų dabartinės mintys, žodžiai ir veiksmai. Kaip išreikšime save šiandien, tokį būsimą savo gyvenimą ir kursime. Kad ateityje turėtumėte mažiau problemų, reikia jau dabar stengtis kurti gerą karmą. Bet ar galima pakeisti tai, kas jau nulemta, pakeisti jau nupieštą savo esamo ir būsimo likimo raštą?
Karmos dėsnis – tai dėsnis, pagal kurį gyvena visa visata, vis tik nėra absoliuti neišvengiamybė. Tiesa yra ta, kad mes būtinai, anksčiau ar vėliau, patirsime savo mintinių ar fizinių veiksmų pasekmes, bet tiesa yra ir tai, kad galime sumažinti savo negatyvios karmos įtaką ar net ją panaikinti.

Ką gi reikia daryti, kad pagerintumėte savo karmą ir pakeistumėte savo likimą?
Egzistuoja priemonės, kurios nuo neatmenamų laikų išminčiams buvo žinomos, kurios yra prieinamos ir šiandien. Tai dvasinės praktikos. Iš jų – pačios veiksmingiausios ir mūsų laikui tinkamiausios – tai mantros kartojimas (džapas) ir meditacija (dhjan). Šie du paprasti instrumentai, reguliariai juos naudojant, leidžia sumažinti negatyvios karmos poveikį, pažadinti ir sustiprinti tai, kas pozityvaus yra žmogaus likime.

Kokią naudą duoda meditacija?
Meditacija – tai gilus susikaupimas, kurį pasiekus, nurimsta protas. Protas – visų mūsų problemų pagrindinis šaltinis, nes juk karma pirmiausia sukuriama mintyse, o vėliau pasireiškia per žodžius ir realizuojama veiksmais. Būtent protas kuria mūsų likimą, o iki 70 proc. mūsų karmos sukuriama mintimis. Kokio tyrumo ir pozityvumo yra mūsų protas, tokio gerumo yra ir mūsų gyvenimas. Meditacija padeda vystyti gebėjimą kontroliuoti mintis. Reguliariai atliekama meditacija valo sukauptą karmą ir tuo pačiu gerina likimą.
Šiais laikais esantis labai didelis gyvenimo tempas sukuria atitinkamas pasekmes – daugelio žmonių protas yra be galo aktyvus ir todėl iš tikrųjų medituoti gali toli gražu ne visi. Tam egzistuoja ir kita apsivalymo praktika – džapas, t. y. mantros kartojimas.

Ką duoda mantros kartojimas (džapas)?
Visos mūsų mintys, žodžiai ir veiksmai išlieka subtiliosiose sferose kaip vibracijos. Taip išsaugotas vibracijas galima valyti džapu – reguliariai atliekama praktika, kai mintyse ar garsiai yra kartojama mantra. Mantra – tai skiemuo ar frazė iš keleto žodžių sanskrito kalba. Mantros kartojimas padeda valyti, keisti tas vibracijas, kurias esate sukaupę savo karminiame „bagaže“.
Mantros tariamos pašnibždomis, balsu, giedant arba mintyse. Rečiau, bet dabar vis populiariau – klausant įrašo. Ritmingai arba ne, monotoniškai arba jausmingai, pakiliai, emocingai. Vizualizuojant arba ne; minioje, grupėje, pavieniui, pritariant muzikos instrumentui. Taip pat visiškoje tyloje.
Mantros pasižymi didžiuliu poveikiu, bet būtina naudoti būtent tą mantrą, kuri tinka konkrečiai jums ir kuri nesuteiks neigiamo šalutinio poveikio. Todėl nereikėtų imti mantrų kartojimui iš knygų. Knyga nežino nieko apie jūsų praeitį, nei apie dabartį ar ateitį. Tik Dvasiniai Mokytojai, galintys matyti pas jį atėjusio žmogaus praeitį ir ateitį, turi Žinių, kam kokias mantras galima duoti, ir supranta, kokia mantra bus naudinga būtent tam žmogui.
Mes iš tikrųjų patys kuriame savo likimą. Jis – mūsų rankose. Nuo mūsų priklauso, kokią savo ateitį sukursime. Mūsų valioje pasinaudoti ar ne tomis galimybėmis, kurias mums suteikia gyvenimas. Dvasingumas – tai ne aklas kokių nors dogmų ar religinių tiesų laikymasis. Dvasinis darbas – tai universaliais dėsniais grindžiamas sąmoningas darbas, keičiant savo likimą; darbas, kuris būtinai subrandins savo pozityvius vaisius tiems, kurie nepailsdami jį atliks.


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2023 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos