KĄ IŠREIŠKĖ, IŠKĖLĖ IR APVALĖ MUMYSE SAUSIS, TAI TAPO NAUJU PAGRINDU VASARIUI. » Savęs Pažinimas

KĄ IŠREIŠKĖ, IŠKĖLĖ IR APVALĖ MUMYSE SAUSIS, TAI TAPO NAUJU PAGRINDU VASARIUI.

Sausio energijos nešė:

1. Karminius Sielų susitikimus iš praeitų įsikūnijimų.
2. Gebėjimą Matyti, gebėjimą atskirti iškreiptas energijas ir savo viduje intuityviai atskirti visą melą nuo tiesos.
3. Kas stebėjo savo reakcijas viduje, sąmoningai jas keitė, užtikrintai gali visiems pasakyti: “Taip, intuicija išaugo ir įvykių esmė matoma visai kitaip.”O pats tankiausias pausaulis, užmigusių kietai žmonių, save su melagingų įsitikinimų sistema sutapatinusių, visiškai tikinčių tuo, kas sakoma aplink, vis labiau praranda savo, kaip Žmogaus Esmę.

Į pagalbą jiems ligos ir virusai duoti, tačiau mažai kas mąstymą keičia, todėl gyvenimas ir siela iš jų išėjo ir mirtingumas taip padidėjo.

Vasarį viskas pasikartos iš naujo, tik jau Žmogus viduj visai kitoks…daugelis dabar suprato ir suvokė, kad pati esmė ne viruse, o mąstymo būde. O tai, kas vyksta pasaulyje mums sako, kad vyksta sąmonės budimas.

KĄ IŠREIŠKĖ, IŠKĖLĖ IR APVALĖ MUMYSE SAUSIS, TAI TAPO NAUJU PAGRINDU VASARIUI.

Vis labiau žmonės pradėjo suprasti ir suvokti, kad mintis pasirenka jie Patys.Ką sėjo kažkada, dabar tai pjauna.

Lig tol, kol savo proto nusiteikimo nepakeis, kol nesustabdys savyje teisiančių minčių Ir nepasitenkinimo, ligos ir nesekmės vis tęsis.

Kol neprisimins savęs, kurie gimę kaip žmonės šiame pasaulyje, turintys savyje sąmonės aspektą to, kuo yra ištiesų,

tai Pirmapradė Sąmonė, Universalioji Gyvybės –Meilės dvasia, kurią savyje nešioja.

Kai dėkingumas juose pabus

Ir ateis gyvenimo vertė

Kai prisimins jie Patys Save, taps žmogiškesni,

Kas bloga buvo pasibaigs

Ir džiaugsmas sužydės.

VASARIS – 2022 energijos. Juodas vandeninis Tigras – Apvijos spalva – Juoda. Turi savyje 11 sluoksnio 4 grupės DNR energijas – dieviškųjų sluoksnių (10,11,12).Nematomo, Neišreikštojo Pradžių Pradžios Vandenyno energijos. Tos energijos, kuri yra amžinai.
Ši neišreikšta Pradinė Substancija išreikštoje materijoje-žmogiškoje formoje yra 11tame DNR sluoksnyje: dieviškasis išmintingasis moteriškas pradas. Pradės aktyvuotis žmoguje ir reikšti savo savybes, tokias kaip besąlyginė meilė-gailestingumas, intuicija, dieviška išmintis, dvasinė kūryba (Kosminio Šviesos Kūno apvalymas, atstatymas, išgydymas).

1 - oji savaitėTik pasirink Šviesą Tikrojo AŠ.
Juo-Savimi patikėk

Ir gyvenimas padovanos džiaugsmą

Atvers duris į gausąDidžiuliu srautu, auksinės su rubino, avietiniu atspalviu energijos išsilies per Žvaigždžių Vartus (nuo 02:02). Jos padės susitikti senoms Sieloms, kurios buvo apjungtos Meilės Dvasia praeituose įsikūnijimuose. Kažkam įsižiebs simpatija, kažkam – besąliginė Meilė, švelni, šviesi…2 - oji savaitėŠvarios, neišreikštos meilės sau energijos įtaka jumyse pradės pasireikšti. Sustabdę proto fanatizmą ir stereotipinį mąstymą, jūs, kiekvienas, galėsite savyje pažinti ir pajausti meilės Dovanojimą-Priėmimą, sąjungoje su Neišreikštojo Dvasia jumyse. Jeigu jūs savo dėmesį atiduosite minčių stereotipui, tuomet aistrų vulkaną ir trauką seksui pajusit. Ir jei užstrigsite pasidavę iškrypusioms mintims, “sunkias pagirias” savo viduje išgyvensit ir sekso pojūčiai jums taps bjauriais.

BŪKIT BUDRIAIS, DRAUGAI!
Naktis į vasario 12 – tai oficiali metalinio Jaučio metų pradžia, beveik neįtikėtinas momentas pagal savo galingumą, kai vyksta pilnas veikiančių energetinių ciklų pasikeitimas.
Šiais metais jo galia trigubinasi, nes čia susijungia Jupiteris ir Venera – Didžiosios ir Mažosios laimės valdovai.

ŠTAI KODĖL TAIP SVARBU SAVO DĖMESIU MAITINTI TAS MINTIS, KURIOS JUMS ATNEŠA DŽIAUGSMO BŪSENĄ, HARMONIJĄ, ŠVARĄ. JUK JOS SUSTIPRINS JŪSŲ GERIAUSIO GYVENIMO SCENARIJAUS TRAUKOS MAGNETĄ JŪSŲ ŽEMIŠKAME GYVENIME.

Visa tai kartu sukuria jums išskirtinę galimybę pasikviesti į savo namus Turto, Klestėjimo ir Gausos energijas.
Tuo pat metu ateis pasaulinės universaliosios meilės Dvasia

Ir ryškiau ji pradės degti širdyse

Ir jausti ją pradėsite čia ir dabar momente

O toliau viskas priklauso nuo jūsų -

Nuo pasirinkimo savo viduje:

Tarnauti melagingų įsitikinimų sistemai

Ar leisti Sau Gyventi, mylint pačius save.3-ioji savaitė14 – VALENTINO DIENA – MEILĖS ANGELO DIENA

Jis yra pas kiekvieną, nepriklausomai nuo to, ar turi mylimą žmogų šalia ar ne.

Meilės angelas myli tave visuomet!

Šią dieną Meilės Angelas tave bučiuoja.

Širdyje kiekvieno gyvena Meilės kibirkštis,

Kuri palaiko gyvybę ir dovanoja sapnus.

Pripildo Žmogų gerumu

Ir veda jį į svajonės išsipildymą.

Ateina kiekvienam savas laikas,

Žmogus netikėtai pradeda girdėti

Kaip plaka jo Širdis

Ir Meilę, kaip Saulė, pasauliui siunčia.

ŠTAI, KĄ ATNEŠA ŠI MAGIŠKA SAVAITĖ

Ji dovanoja džiaugsmą, jausmingumą ir aistrą

Sustiprina talento apraiškas

Ir troškimą būti savimi ir gyvenimo žaidimu

prisipildyti iki soties.DAR

Duodama praktika

Likusių jūsų viduje iškreiptų energijų, primestų jums, svetimų įsitikinimų

Sustiprinimui ir iškėlimui iš pasąmonės.PRAKTIKA

Savo reakcijoms pasakykite “STOP”.

Tuo pačiu paklydimo išvengsite.

Minčių srautą savyje sustabdžius,

Per kvėpavimą atverkite širdį.

Pajauskite savo Širdies šviesą,

Kuri eina į jus

Susiliejusi su jūsų Sielos meile.4 - oji savaitėPadovanos jums suvokimą

Ir daugelis iš jūsų supras,

Kuo daugiau šviesos savyje jūs pripažinot,

Tuo labiau apsišvies Sielos šešėlis:

Ir daugelis iš jūsų savo viduje

Pajaus nuoskaudą, nusivylimo skausmą,

Bejėgiškumą ir beviltiškumą,

Savo perdėtų lūkesčių iliuziją.

Kad ir kas bevyktų su jumis, mieli draugai,

Prisiminkit, kad Aukščiau yra Tikrojo Aš šviesa,

Kuri jus pripildė ir

Dabar jūs jaučiate tai, kas pasąmonėje slėpėsi.

Transformacijai, pusiausvyros atstatymui jums praktika duota:Bejėgiškumo momentu Dėmesį nukreipkite į širdį.

Ten Galia. Tiesa. Meilė.

Savo kvėpavimą sulaikykit. “Myliu” – ištarkit.

Tikėjimas, jėga atgims iš naujo.

Viskas mainosi žaibišku greičiu.

Kiekvienas turi dovaną Erelio: Naujas Matymas –

Gebėjimas pakilti virš problemos, šurmulio.

Drąsiai naudokis ja gyvenimo kasdienybėj.

TURI TU PASIRINKIMĄ, O, ŽMOGAU!

Gali tu tapt stipriu ir būti savimi.

Ir į Kovą ižengti kaip vientisa šviesos Dievybė.

Arba likus smerkime, prisipildžius priešiškumo,

Būti silpna, pikta, pasimetusia, nereikalinga būtyne…

KĄ PASIRINKSI, PRIKLAUSO NUO TAVĘS!

KĄ PASIRINKSI, TOKIU ir į kovą įžengsi.


KALENDORIUS – VEDLYS pagal 2021 metų energijas, talpinantis savyje Vienatinę Naujojo Laikmečio Spiralę, kuri susideda iš 12 apvijų metinių spiralių po 12 Mėnesių (2020-2031)
Anchel (Lėja Ajasan)
VERTĖ DOVILE

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų