KAS YRA TAMSA,ŠVIESA?KAS YRA ŽMOGUS? » Savęs Pažinimas

KAS YRA TAMSA,ŠVIESA?KAS YRA ŽMOGUS?

KAS YRA TAMSA,ŠVIESA?KAS YRA ŽMOGUS?

Tamsa - tai neišvystytos, nemokšiškos žmogaus materijos dalys, atidavusios pirmenybę (pasirinkimą) kažkokiems įsitikinimams (paradigmoms),
iššaukiančiais jame baimę, vertinimą, savęs ir kitų kaltinimą, kaltės jausmą, pyktį, neapykantą, nesąmoningą kerštą (tai labai gerai pavyzdžiais parodoma filme “Šuns širdis“).
Šviesa - tai įdvasinta materija Dvasios-Gyvenimo sąmone (Absoliuto sąmone-Kibirkštimi-Kūrėjo kvėpavimu).
KAS YRA TAMSA,ŠVIESA?KAS YRA ŽMOGUS?

Žmogus - tai daugiaplanė, žvaigždinė-žemiška, energoinformacinė būtybė turinti viduje laisvą pasirinkimą.

Pasirinkimą to, kokiems įsitikinimams, kokioms minties formoms atiduoti savo dėmesį.
Mieganti, neišvystyta materija pereina Dvasios, Sielos ir kūno (materijos) evoliuciją per dramas, kentėjimą, kančią taip didinant tamsą (nemokšiškumą, smerkimą, teisimą, baimes, pyktį, neapykantą, nesąmoningą kerštą sau žmogui) savo gyvenime ir kitų gyvenimuose.
Galima evoliucionuoti auginant sąmoningumą per transformaciją ir savęs pažinimą renkantis tas mintis ir pasaulėžiūrą, kurios daro jį harmoningu, ramiu, kūrybingu, pakankamu, o tai reiškia laimingu.
Kas kam reikalinga, kiekvienas renkai pats.
Ten, kur yra suvokimas - nėra kovos, tai reiškia nėra nei laimėjusių, nei pralaimėjusių.

Ką renkasi žmogus, tą ir gauna. Kiekvienas.
Yra žmoguje įsitikinimai ir nuostatos, kurios sukuria jam savęs pažinimą per kančią, o yra Tiesa jame, kuri išreikšta kaip Gyvenimo Dvasia-Meilė (Absoliuto sąmonė, kol žmogus kvėpuoja, ši kibirkštis aukščiausia energija sujungia jį su Tiesos Šaltiniu).

Vos gimęs kiekvienas gauna pasirinkimo teisę kokiomis mintimis, kokiais ketinimais, žodžiais ir veiksmais kuria sau situacijas skirtas savęs pažinimui (dėl Dvasios ir materijos evoliucijos).
Tiesa suteikia žmogui laimės būseną, harmoniją, pusiausvyrą, kūrybingumą, džiaugsmą. Ką renkamės (sėjam) ta ir išauginame savo mintimis, žodžiais, veiksmais. Išeina, jog panašus traukia panašų, taip ir gauname žmogaus viduje karą su pačiu savimi tarp nemokšiškumo- nežinojimo ir Tiesos/
Leja
(Verteja-Dovile)
10.01.2019

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų