NAUJOSIOS ENERGIJOS ALCHEMIJOS ŽVILGSNIU.

Aš,kaip ir visi kiti žmonės esu žvaigždinė-žemiška daugiamatė energo-informacine būtybė,turinti savyje visas matomas ir nematomas kosmines, dvasines ir materialias energijas.
Viena mano, daugiamatės būtybės dalis šiame gyvenimo laikotarpyje, pasireiškia kaip alchemikė, praktinio energijos transformavimo meistrė.
Alchemikas,tai žmogus, savyje suvokęs ir priėmęs dieviškąsias kosmoso ir žemės energijas. Dirbdama su savimi, su žemės energijomis, aš pažinau daug įvairių sąmonės lygių ir jų skirtingų vibracijų – pradedant nuo nesąmoningojo lygmens iki žmogiškojo-Dieviškoja.
Žmogus turi fizinį kūną, sielą su skirtingų vibracijų sluoksniais, įvairių lygmenų sąmonę, ir Dvasią-Atmą arba Monadą.Žmogaus kūnas turi kelis sąmonės lygmenis, kurie vystosi tik sąmoningai juos suvokiant.
Atėjo laikas sąmoningai savyje pažinti ir šviesą, ir šešėlį, ir save keisti, atradus Tikrąją Esmę. Atėjo laikas SĄMONINGAI stebėti savo mintis, emocijas, galvoseną, kuri gimsta bei pasireiškia išorėje ir, pritaikius jau įgytą žinojimą, transformuoti savyje negatyvią energiją į pozityvią.
Ir visai ne svarbu, kas tu esi. Vyras ar moteris, verslininkas, studentas ar moksleivis, namų šeimininkė ar verslininkė, dvasingas, ieškantis savęs žmogus ar gyvenantis ant išgyvenimo režimo. Tačiau jei Jūsų gyvenime šiuo metu vyksta nemalonios situacijos darbe, moksluose (važiuoja stogas, viskas krenta iš rankų), jei žlunga santykiai su mylimais žmonėmis, konfliktai su artimaisiais jei jus slegia nenusakomas ilgesys, liūdesys, abejingumo priepuoliai sau ir kitiems arba pykčio, neapykantos, įtūžio jausmai. Jei jūsų kalboje vis dažniau pasirodo piktdžiugiškas juokas, pasityčiojimas, ciniškumas, tuomet atėjo laikas sustoti ir suvokti save žmogų.
Ką būtent suvokti?
Suvokti, kad as zmogus,turiu tik du pasirinkimus:1. Arba priimti kolektyvinį mąstymą – SUSITAPATINTI SU KOLEKTYVINIU EGO su jo nuostatomis ir įsitikinimais, kad žmogus yra auka savo aplinkybių, savo gimimo, gyvenimo, kuriame nėra nieko gero, o jis pats –„tik maišas kaulų, kraujo ir mėšlo“, kad nėra jokių nematomų pasaulių ir yra tik tai, ką matome – t.y. materialistinė separatistinė-pasaulėžiūra.
2. Arba galiu tikėti, kad žmogus yra daugiamatė būtybė, KURIOS DAUGIASLUOKSNIS KŪNAS NUOLATINIAME VIRSMO PROCESE YRA SKYSTASIS AUKSO ŠVYTEJIMAS, talpinantis savyje visas matomo ir nematomo pasaulių energijas. GALIU TIKĖTI, KAD,AŠ,ZMOGUS, ESU AMŽINAS, IR GIMSTU TAM, KAD IŠMOKTŲ ĮKŪNYTI SAVO DIEVIŠKĄ POTENCIALĄ. Kad pradėtų sąmoningai bendradarbiauti su savim, su Žeme su Kosmosu. Kad sąmoningai keltų savo vibracijos sąmonę, vystytų savyje savo gyvenimo KŪRĖJĄ.
Kas tame padeda?Nuolatinis kasdienis kiekvieną akimirką vykstantis darbas su savimi.
Kas vyksta tuo metu?Žmogus įpranta sąmoningai rinktis savo mintis ir tai kelia jo kūno ląstelių ir sielos vibracijas, vysto žmoguje dieviškas savybes, ugdo sugebėjimą skirti ir aiškiai įsisąmoninti Tikrosios Esmės vibracijas savyje bei atpažinti kitokių energijų vibracijas. Taip pat šis darbas ugdo gebėjimą matyti nematomus pasaulius ir atveria galimybę kontaktuoti su kitokiomis civilizacijomis, bendradarbiauti su jomis. Tuo būdu vystosi sąmoningas savęs priėmimas ir iškreiptų energijų gydymas. Nuo tos akimirkos, kai žmoguje paraleliai su vykstančiomis fiziniame plane situacijomis prasideda aktyvi savistaba, atsirandančių reakcijų sąmoningas rūšiavimas ir jų transformavimas, kuris leidžia žmoguje užgimti besąlyginės meilės energijai, – žmogus tampa alchemiku.
Šiuo metu iš Neišreikštos Pradžių Pradžios Šaltinio į Žemę eina intensyvus srautas Grynosios (Tyrosios) Dvasios Meilės Energijos, pasąmonės lygmenyje - Visuminio Žmogaus Vientisos Sielos. Šio energijos srauto dėka vyksta stiprus (gilus) DNR spiralės gryninimas (valymas) 1 – 11 gijų lygmenyse, nuo pirmapradžių priežasčių iki įvairių kitų priežasčių sluoksnių, kurie susiformavo ir persidengė tarpusavyje per begalybę Pirmapradės Dvasios kosminių persikūnyjimų metų į Pirmapradę Materiją.
Mentaliniame, emociniame, eteriniame ir fiziniame žmonių kūnuose paminėti blokai transformuojasi tik pačiam žmogui SĄMONINGAI dalyvaujant procese.
Alchemijos intrumentų naudojimas įgalina (leidžia) savarankiškai sąmoningai sustiprinti (padidinti) vidiniai Pirmapradę Šviesą Kūnų (mentalinio, emocinio, eterinio bei fizinio) ląstelėse ir tuo būdu sustiprinti Sielos destruktyvios energijos transformaciją jose ir kūnų ląstelese.
Taigi, kas yra alchemija ir kokie tai instrumentai? Dypakas Čiopra savo knygoje „Burtininko kelias“ sako: „Alchemija – tai žmogiškos būtybės pavertimas į skystą auksą. Tai mūsų žemųjų EGO savybių, tokių kaip baimė, gėda, pavydas, neapykanta, nesąmoningas kerštas pačiam sau ir kitiems, pavertimas į pačias gražiausias savybes, tokias kaip: besąlyginė meilė, suvokimas, sąmoningumas, pusiausvyra, išmintis, laimė, džiaugsmas, harmonija ir kūrybingumas.“
KAS YRA SKYSTAS AUKSAS?
Tai yra KOSMINĖ SKYSTOJO AUKSO ENERGIJA- Gryna TYRA Meilės Energija, Dievo Sąmonė – ŠVIESA MUMYSE, kuri kūne Šviečia kaip auksinės dulkelės. Alchemija gyvenime – tai pastovus pasąmonėje vykstantis nesąmoningas procesas, kuris vėliau, dirbant su savimi, pavirsta į sąmoningą procesą: savęs tobulinimą, vidinį stebėjimą deformuotų energijų ir jų transformaciją. Deformuotos energijos tai dirbtinis blogis – visų neigiamų minčių ir emocijų, esančių Žemės erdvėje ir pasąmonėje, TAMSA-KLAMPI Į SAVE ĮTRAUKIANTI masė.
KAS YRA DIRBTINIS BLOGIS (TAMSA) MANO SUVOKIMU?
Tai yra didžiulis EGREGORAS–deformuotos energijos rezervuaras, prisipildęs Intelekto pagautomis ŠVIESOS energijomis, kurios yra įvyniojamos į žemos kokybės materijos energijos sluoksnius.Į šitą milžinišką Dirbtinio Blogio Egregorą įeina MAŽESNI ir DIDESNI – EGREGORAI, SAVYJE TURINTYS TOKIAS MINČIŲ FORMAS, KURIOS STIPRINA ŽMOGUJE NEIGIAMAS EMOCIJAS. Tai yra Tamsioji Jėga mūsų pačių ir kolektyvinėje pasąmonėje.
I. ALCHEMIJOS ĮRANKIAI
a) MATYMAS, b) STEBĖJIMAS (SAVISTABA), c) INTUICIJA (priėmimas savo Tikrojo „AŠ ESU“), d) ANALIZĖ (APRAŠYMAI–SINTEZĖ), e) SAVIVOKA, naudojantis kosminiu veidrodiniu ATSPINDŽIO dėsniu sieloje (tai yra priėmimas savo atspindžio – savo pasąmonės projekcijos), g) ATSISKYRIMAS NUO NEIGIAMOS ENERGIJOS SAVYJE, h) NEIGIAMOS ENERGIJŲ TRANSFORMACIJA.
a) KAS YRA MATYMAS?
Toltekai sako: „Matymas – tai tikros žinios be jokių abejonių, kurios pasireiškia žmoguje dirbant su savimi, išsiugdant intelekto savidrausmę, širdies tyrumą, intuiciją, savistabą.
b) KAS YRA SAVISTABA? (rus. самонаблюдение) Anot toltekų, tai menas stebėti savo ego negatyvias reakcijas destruktyvioje situacijoje.

Pavyzdys darbo su savimi – skirtingų energijų vibracijų atsekimas.
Kasdienis sąmoningas stebėjimas savo minčių, emocijų, galvosenos ir transformacija negatyvių energijų į pozityvias išugdė manyje gebėjimą įsisąmoninti iliuzijas. Iliuzijas, kurias sukūrė mano intelektas. Ir kartą aš intuityviai pajutau savo intelektą kaip gyvą substanciją. Jis manyje prabilo: „Atleisk man, siela, atleisk man, kūne, labai gailiuosi, kad aš, intelektas, save įsivaizdavau esant Dievu kūno sąmonėje, manipuliavau tavimi, Siela. Aš niekada neprisipažindavau klydęs ir netgi žinodamas apie savo klaidas, kūriau tau, kūne, gyvenimą pilną kančios. Kupinas išdidumo, puikybės, užsispyrimo, bukumo, tuštybės ir pranašumo, aš pasisavinau Dvasios šviesą, kurią man perduodavai, TU, siela, visai užmiršęs, kad pats moku tik rinkti faktus, ir juos klasifikuoti, be ne vadovauti. Dabar pripažįstu, kad aš, intelektas, ir kūno sąmonė, ir sielos sąmonė – MES visi esame lygiateisiai bendradarbiai, ir kad kūnas yra mano geriausias draugas, kuris man padeda savo signalais nustatyti SIELOS būseną.“
c) KĄ REIŠKIA „PRIIMTI SAVE, SAVO TIKRĄJĮ AŠ ESU“?
Tai nereiškia sutikti su tuo, kad tai, KĄ JAUČIA PAŽEISTA/KENČIANTI DALELĖ MANYJE NEesu VISAS AŠ. Tai reiškia leisti sau pažvelgti į save iš kito taško. Tai reiškia: PRIPAŽINTI, KAD TAI, YRA NE VISAS AŠ ir KAD AŠ, ŽMOGUS, SAVYJE TURIU IR SVEIKAS, DŽIAUGSMINGAS, ŠVIESIAS DALIS IR GALIU sąmoningai pasirinkti kur nukreipti savo dėmesį.
e) KAS YRA SAVIVOKA SUVOKUS ir PRITAIKIUS VEIDRODINIO ATSPINDŽIO DĖSNĮ?
Veidrodinio atspindžio dėsnis – tai paveikta DVASIOS ŠVIESOS, išėjusi iš pasąmonės iškreiptų energijų projekcija. Ši projekcija kaip filtras, susideda iš susierzinimo, pykčio, pavydo, nepasitenkinimo, priekaištų, pagiežos, neapykantos ir keršto pačiam sau energijų, kurios padengia žmogaus intelektą ir jis, žmogus, viską pradeda girdėti, priimti iškreiptai. Šią akimirką privalome sustoti ir atskirti tą destruktyvią dalelę nuo savęs, žmogaus. Tam reikia sąmoningai nukreipti savo, žmogaus, dėmesį į savo reakcijas.
Kaip? AŠ TIESIOG TUO METU klausiu savęs „Kodėl pykstu?“ „Ar tai aš visas, žmogus, ar tai tik dalelė manyje taip reaguoja?“ Garsiai sau užduodu klausimą „Ką aš (dalelė) dabar jaučiu?“, ir garsiai įvardinu manyje tuo momentų iškilusią mintį ar skambančią emociją. ATRANDU, kad tuo būdu MANO fizinė sąmonė lengvai išsivaduoja iš standartinio mąstymo ir AŠ imu situaciją matyti visiškai kitaip...VEIDRODINIO ATSPINDŽIO DĖSNIS pasireiškia tada, kai jaučiam susierzinimą, pyktį. kaltinam kitus ar tiesiog pabėgam nuo situacijos sprendimo.
g) KĄ REIŠKIA MOKĖTI ATSKIRTI mano manymu?
Tai gebėjimas išmintingai ir sąmoningai atskirti iliuzijas nuo tikrovės, ir aiškiai jausti, kur pasireiškia ego, o kur – T i k r o j i E s m ė. Čia padeda susijungimas su Tikruoju AŠ savyje ir įvardinimas tos energijos, kuri pasireiškė per vidinę ar išorinę reakciją, ir sąmoningas pasirinkimas, ką maitinti savyje: ar tai, kas neša harmoniją, ar tai, kas neša susinaikinimą ką maitinti savyje: ar tai, kas neša harmoniją, ar tai, kas neša susinaikinimą.
h) KAS YRA TRANSFORMACIJA?
Tai alcheminis procesas, kuris išgrynina negatyvias energijas ir pakelia energijos virpesių dažnį. Tai išlaisvinimas savo Sąmonėje fizinio proto dalelių nuo stereotipinio mąstymo, įvairių blokų ir minčių formų.
II. ALCHEMIJOS INGREDIENTAI.
DVASINIAME PLANE:a) Dėkingumas, b) Sąmoningumas; c) Sąžiningumas; d) Nuoširdumas (atviras pokalbis su savimi); e) Širdies tyrumas; f) Nuolatinis pokalbis su kūno ląstelėmis; g) Priėmimas; h) Atleidimas; i) Palaiminimas; j) Paleidimas; k) Leidimas sau priimti naujas šviesos energijas ir jų priėmimas.
FIZINIAME PLANE:a) Meditacija; b) Malda; c) Sąmoningas kvėpavimas; d) Mantros, joga ir kita praktika.
APIBENDRINIMAS
Tekantis energijų srautas vis labiau ir labiau atskleidžia, išryškina žmogaus kavantinį daugiaplaniškumą. Tam, kad nepasiklysti savo reakcijose ir tapti pilnaverčiu vidinių energijų šeimininku,aš, pati praėjusi (išgyvenusi, patyrusi) savo esaties kvantinį prabudimą, rekomenduoju pradėti realiai mylėti save čia ir dabar. To jūs pasieksite alchemijos pagalba, kuri padės jums išvystyti, išsiugdyti savyje meilės meną sau, ŽMOGUI – žvaigždinei-žemiškai daugiamatei energo-informacinei būtybei.
KAIP VEIKIA ALCHEMIJOS PROCESAI?

• Neutralizuoja neigiamą įtaką iš išorės;
• Stabdo asmenines destruktyvias mintis;
• Grynina ir sustiprina ryšį su Dieviškąja Išmintimi, Besąlygine Meile mumyse ir Šaltiniu;
• Vysto sąmoningumą;
• Kelia Sielos ir kūno vibracijas;
• Keičia ateitį į gerąją pusę;
• Padeda atgimti sąmoningam žinojimui, kad esi TAS KURIS ESI.
• Ugdo vidinę laisvę, stiprybę ir sugebėjimą pačiam kurti savo gyvenimą, harmonijoje ir meilėje, bei sąmoningai bendradarbiauti su aukštesniais pasauliais, atliekant tai, kas skirta tavo sielai ir dvasiai.
Dirbant su savimi įvyksta pasikeitimas ir dėkingumo bei besąlygiškos meilės energijos eina į mūsų ateitį, PASIREIKŠDAMOS MUMYSE IR MŪSŲ APLINKOJE VISAKERIOPA GEROVE, GAUSA-dvasine, emocine, materialia. Kūno ląstelėse atsistato gyvenimo džiaugsmas sveikata, jaunystė, grožis.Pavyzdys iš mano gyvenimo
2012 m., būdama savo amžiaus, nieko nežinodama apie jokius prizus ar apdovanojimus, labai spontaniškai panorau dalyvauti jaunimo šokių maratone „Šok, kol gali“, ketindama realiai patirti ir patikrinti pokyčius savo organizme. Šiame renginyje šoko ir jaunimo šokių maratono nugalėtojai, kurie buvo šokę be pertraukos 6val. 30min. Šį kartą jiems teko šokti 8 val. 30 min. Kadangi mano ląsteles buvo užpildžiusi gyvenimo džiaugsmo energija, aš šokau nejausdama nuovargio, mėgaudamasi greitu ir lengvu gyvenimo meilėje judėjimu, o jie gi man tiesiog negalėjo pasiduoti – juk jiems buvo tik nuo 17 iki 25 metų... Mane sustabdė organizatoriaus žvilgsnis – pilnas pykčio ir neapykantos „šitai pagyvenusiai i š p r o t ė j u s i a i moteriškei“, kuri taip įkvėptai ir lengvai tebešoko, kai tuo tarpu visi kiti išsikvėpė ir mirtinai pavargo... Tas jo žvilgsnis manyje pažadino keistą nuoskaudą. Besąlygiškos meilės energija buvo tokia galinga, kad perdegė aparatūra. Pasirodė dūmai ir visi su palengvėjimu atsikvėpė. Taip aš ATŠOKUSI 8val. 30 min. gavau įrodymą, kad mano ląstelėse energija septyniolikmetės mergaitės...

Лея.2015.11.11.


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2023 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos