PRAKTIKA „PIRMI ŽINGSNIAI LINK MEILĖS SAU“
Šią praktiką rekomenduojama naudoti, kad apvalyti save nuo baimės, pykčio, susierzinimo, neapykantos, nesąmoningo keršto sau, žmogui.Nuo ko pradėti?Jums padės praktika „Pirmi žingsniai link meilės sau“.Visų pirma, susitelkite į savo vidų, nukreipdami dėmesį į kvėpavimą. Giliai įkvėpkite, iškvėpkite, įkvėpkite, iškvėpkite. Stebėkite savo kvėpavimo ritmą. Pabūkite šiame kvėpavimo stebėjimo procese.Tuomet leiskite sau kitaip pažvelgti į tai, kas vyksta su Jumis konfliktinės situacijos metu. Leiskite kitaip sau pažvelgti į savo vidines reakcijas. Tą akimirką, kuomet pajaučiate savyje iškylančias emocijas – skausmą, pyktį, neapykantą, kaltės ar nepilnavertiškumo jausmus, pasakykite sau:„ – STOP! Taip, Aš prisimenu, suvokiu, kad tai, ką jaučiu dabar savyje, esu ne visas aš, o tik manęs aspektas, kuris kažkada įstrigo neišmanymo, klaidingų įsitikinimų energijose ir dabar per destruktyvias reakcijas – pyktį, neapykantą, kaltės jausmą (įvardinu viską, ką jaučiu šiuo metu) – beldžiasi manyje.Ir dar, aš suprantu ir suvokiu, kad šis aspektas, būtent šioje situacijoje atsirado (per mano reakcijas, kurias jaučiu destruktyvių situacijų metu) tik dėl to, kad mano, žmogaus pasąmonėje, padaugėjo šviesos, meilės ir išminties.“Ištarus sau šiuos žodžius, priimkite sprendimą padėti šiam savo aspektui. Kaip?Sutelkite visą dėmesį į kvėpavimą, prisiminkite savo reakcijas nemalonių įvykių metu ir ištarkite:

„ – Taip, aš matau tave, aspekte, kuris esi įstrigęs (šiuo metu išryškėjusią) nuostatą, kuris pasireiškė manyje per reakcijas, smerkimo mintis, neigiamas emocijas (pyktį, susierzinimą... įvardinate savo).“Dar kartą giliai įkvėpkite, iškvėpkite.„ – Taip, aš matau tave, aš jaučiu tai, ką tu jauti, aspekte, manyje (vardinate tai, ką jaučiate susitapatinę su aspektu). Aš dėkinga(-as) tau, aspekte, įstrigęs (šiuo metu išryškėjusioje) nuostatoje ir pasireiškęs manyje per baimę, įsižeidimą, neapykantą, kerštą. Aš dėkinga (-as) tau už tai, kad pasireiškei manyje per destruktyvias reakcijas. Dabar, aspekte, pasirodęs manyje, tu padėjai man (sakome savo vardą) prisiminti tai, kad savyje, be tavęs, turiu ir kitus aspektus.

Ir dar aš turiu Tikrąją Absoliuto Sąmonę, kuri pasireiškia Gyvenimo Dvasia manyje, o širdis pasireiškia, kaip besąlyginė meilė, gailestingumas, užuojauta, žmogiškumas, kūrybiškumas, intuicija ir kitos savybėmis.Aš kvėpuoju, vadinasi esu gyva(-as). Kvėpavimas yra pagrindžiantis faktas ir priminimas man apie tai, kad aš, žmogus, esu kibirkštėlė šviesos Absoliuto Sąmonė Gyvenimo Dvasios.Ir dabar, mano sužeista dalele, mano aspekte, kažkada įstrigęs nuostatoje, dabar tu pasibeldei manyje per pyktį, įsižeidimą, susierzinimą, neapykantą, baimę, agresiją, nerimą, pavydą, melą, kaltės ar nepilnavertiškumo jausmus, beviltiškumą, situaciją be išeities, beprasmiškumo jausmą (išvardinate tai, ką jaučiate), aš matau ir girdžiu tave ir susijungusi(-ęs) su Tikrąja Esme manyje, aš prašau – atleisk man už tai, kad aš žmogus (sakome savo vardą) taip ilgai nekreipiau į tave savo dėmesio. Atleisk už tai, kad taip ilgai negalėjau prisiminti, kas esu iš tiesų. Prisiminti, priimti ir pripažinti save Šviesą.

Atleisk, man žmogui už tai, kad aš patikėjau melagingoms intelekto nuostatoms ir susitapatinau su destruktyviomis energijomis. Tokiu būdu dar stipriau auginau skausmą, nepriėmimą, nesupratimą savyje, nesąmoningos neapykantos ir keršto sau programas.Ir štai dabar, aš žmogus, (sakome vardą) jaučiu viską, ką jauti tu, sužeista, nelaiminga, serganti dalele, mano aspekte įstrigęs neapykantoje, neišmanyme ir t.t. Dėkoju tau už tai, kad savo reakcijomis tu priminei man apie pasirinkimo teisę, pasirinkimo laisvę – į ką savyje man nukreipti savo, žmogaus, dėmesį, kam atiduoti savo energiją.Aš, kaip visada, mąstydama(-as) stereotipiškai, galiu sukoncentruoti savo dėmesį į tave ir toliau auginti kaip sniego kamuolį, prarasti savo Gyvenimo energija ir kurti gyvenimą kančiose.Arba, aš galiu nukreipti savo dėmesį į Aukštesniąją dalį savęs, kibirkštėlę šviesos, Pirmapradę Sąmonę Absoliuto, Gyvenimo Meilės Dvasią.Dėkoju tau, mano aspekte, įstrigęs į (šiuo metu pasireiškusią) nuostatą ir dabar duodantis žinoti apie save skausmu, susierzinimu, pykčiu. Dėkoju tau už visa tai. Aš žmogus dabar sąmoningai pasirenku susilieti su Absoliuto Sąmone Gyvenimo Meilės Dvasia manyje, su šviesos kibirkštėlės sąmone.


Aš, žmogus, (sakome savo vardą) žiūriu į tave akimis pilnomis besąlyginės meilės. Aš apkabinu tave širdies rankomis, besąlyginės meilės spinduliukais ir man visai nesvarbu, kiek tau metu, kaip tu atrodai, koks tavo socialinis statusas, man vis vien storas tu ar plonas, turtingas ir vargšas, protingas ar kvailas, sveikas ar sergantis, infantilus ar mačio, visa tai man nesvarbu. Man svarbu, kad dabar tu esi manyje ir tai, kad aš žmogus turiu galimybę dabar tau pasakyti „Aš myliu tave, aš myliu tave, tiesiog myliu“. Su dėkingumu priimu tave, į besąlyginės meilės pirmapradės sąmonės Absoliuto šviesos spindesį. Dėkoju tau, myliu, myliu, myliu ir priimu. Besąlyginės meilės šviesa visą skausmą savyje ištirpdau. Dabar, tu mano serganti, sužeista dalelę, esi laisva nuo visų įsižeidimų ir nuostatų, pripildyta spinduliavimu atgimimo šviesos. Myliu, myliu, myliu. Dėkoju.


Giliai įkvėpkite, iškvėpkite. Įsivaizduokite pulsuojančią šviesą saulės centre einančią į jūsų širdį. Įkvėpkite „Aš esu meilė, aš myliu, dėkoju, dėkoju, dėkoju“..
Перевод с русского сделала Соната


  • Нравится
  • 0

savespazinimas.lt

Gfun © 2022 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos