Projektas “ŠIRDŽIŲ, ŠVIESOS JĖGŲ APJUNGIMAS VARDAN ŽEMĖS IR VISOS ŽMONIJOS GEROVĖS”


Projektas “ŠIRDŽIŲ, ŠVIESOS JĖGŲ APJUNGIMAS VARDAN ŽEMĖS IR VISOS ŽMONIJOS GEROVĖS”
Tema: “Tegul išsipildo tai, kas geriausia”!

Kreipimasis į tuos, kurie dabar skaito šias eilutes. Aš turiu pageidavimą.
Skaitant šį tekstą, jums gali pasirodyti, jog tai vyksta “atsitiktinai”, pirmiausia paklauskite savęs (ir sąžiningai atsakykite sau pačiam):
1. Ar man ištikrųjų nusibodo gyvenimas dramoje?

2. Ar galiu paleisti atgyvenusias nuostatas ir ar leisiu sau tai padaryti? (Taip, ne)
3. Ar galiu įsileisti energijas, kurios geba atskleisti manyje Dovaną - viso mano gyvenimo ir savęs paties Naują Matymą.

4. Ar leisiu aš sau, Žmogui, priimiti žinias apie tai, kaip atskleisti savyje Naujo Matymo talentą?

5. Ar aš noriu dėti pastangas savo veiksmais (Tiek vidiniais, tiek išoriniais), naudoti savo kasdieniame gyvenime tuos instrumentus, kuriuos gausiu perskaitęs šią informaciją, tam kad pasireikštų geriausias gyvybės-meilės scenarijus?

Tik po to kai pajusite, kad Jums būtina pažinti save, priimti ir pamilti tiek šviesą, tiek šešėlius savo viduje, skaitykite toliau.

Šis projektas “Šviesos jėgų apjungimas vardan Žemės ir visos Žmonijos, susitikimo su žvaigždine šeima metu” turi savyje gydančias besąlyginės meilės energijas, kurios geba ištirpdyti blokus, išlaisvina išminties energiją, supratimą, savęs kaip Žmogaus suvokimą.

DĖMESIO!

Liepos 13d. 13h Vilniuje, Meilės ir harmonijos erdvėje - laive, kuris yra tarp baltojo ir žaliojo tiltų, Neries upėje, įvyks susivienijimo susitikimas.

Šiuo laiko periodu, užtemimų koridoriuje, kuris yra pripildytas švariausiomis Neišreikštojo Pradžių Pradžios Šviesos energijomis, kiekvienas Žmogus turi unikalią Išsilaisvinimo ir Susijungimo su savo žvaigdiniais-žemiškais savęs paties aspektais per kitus, galimybę.

VISIEMS:
Ir tiems, kas nors truputį pradėjo pažinti save, savo gyvenimą, ir tiems, kas ieško savęs, savo pažinimo ir svitransformacijos Kelio, ir tiems, kas jau seniai ir sąmoningai eina susijungimo su Pačiu Savimi Keliu, duodama ši nepakartojama, Skaisti ir Švari Išminties ir Tikrosios Besąlyginės Meilės energija.

Pagal paties Žmogaus norą ir pasirinkimą SAVYJE, IŠ NESUPRATIMO PANČIŲ IŠLAISVINTI SAVUOSIUS ASPEKTUS, ŠI ENERGIJA akimirksniu ištirpdys jame blokus ir visus karminių programų atminties pėdsakus (tiek asmeninius, tiek protėvių susijusių su Žmogumi). Neutralizuos gyvenimo scenarijų dramoje ir kančioje,tą, kas iki šiol trukdo žmogui priimti gausos, gerovės energijas, susijungimo su savimi pačiu - Tikrąja Neišreikšta Pradžių Pradžia.

Kiekvienas turės galimybę susitikti su Savimi Pačiu, Nematomu, tuo, kas yra ištiesų ir sąmoningai susijungti su šiuo Savo aspektu, gyvenančiu Naujojoje Žemėje, gyvybės-meilės energijose, tam kad įvyktų geriausias asmeninis scenarijus. Per bendravimą su Savimi Tikruoju savo širdyje, per buvimą šviesos erdvėje visi drauge mes sustiprinsime Gausos, gerovės erdvę vieningoje Žmonijos ir Žemės dvasioje, duodami sau, žmogui, išpildyti savo Sielos misiją šiame gyvenime.
KAM ŠIS “ŠIRDŽIŲ, ŠVIESOS JĖGŲ APJUNGIMAS VARDAN ŽEMĖS IR VISOS ŽMONIJOS GEROVĖS”?

DĖL VYKSTANČIŲ PROCESŲ JŪSŲ VIDUJE SUVOKIMO.

Šviesos energijos, iš Neišreikštojo Pradžių Pradžios, kurios šiuo metu intensyviai ateina į Žemę, nepriklausomai nuo žmogaus noro, supratimo ir suvokimo, šios besiliejančios energijos, pripildys visus jo Sielos lygius, žadindama materijos ląstelių atmintį.

Gydančios meilės, gailestingumo energijos prasiskverbia į pirminius materijos atminties sluoksnius, kuriuose yra pirminės Žmogaus kančių priežastys. Vyksta intensyvi, destruktyvių žmogaus pasąmonėje esančių energijų, transformacija.

SUPRATIMUI

Kad ir kas bevyktų jūsų kasdieniniame gyvenime, BŪTINA prisiminti, kad tai vyksta tik dėlto, kad savo dėmesį nuo susierzinimo, nepasitenkinimo ir t.t jūs sąmoningai perkeltumėte į Šviesą-Gyvybės Dvasią- Meilę jūsų viduje .

KĄ TAI DUODA?

SUVOKIMĄ

Sąmoningą susijungimą su kibirkštėle Absoliuto sąmonės jūsų viduje, prieš nusprendžiant dalyvausite Susitikime ar ne, sustiprėja Tikrosios išminties šviesa jūsų viduje ir duodą aiškų sprendimą-pasirinkimą, kaip elgtis fiziniame plane (eiti ar ne).

KUR TAI VEDA?

Tai reiškia, kad meilės magnetas jumyse didėja ir subtiliuosiuose jūsų Sielos lygmenyse pradeda reikštis Naujas Jūsų asmeninio Gyvenimo scenarijus Šviesos Gausoje, visa ko Gerovėje. O veiksmai fiziniame pasaulyje-materijoje bus šių energijų inkaru jūsų kasdieniame gyvenime.

KOMANDA PROJEKTO “ŠIRDŽIŲ, ŠVIESOS JĖGŲ APJUNGIMAS VARDAN ŽEMĖS IR VISOS ŽMONIJOS GEROVĖS”:

Lėja Ajasan - žyniuonė - kosmoterapeutė https://youtu.be/kvBmySghAR0

Meilė Aumienė-alchemijos meistrė-vibracinė energijos gyduolė. https://youtu.be/CA90AP5bxSw

Rasa Urbonienė-Šviesos Meistrė- https://youtu.be/f_V_k0KxUwE

Lara San (Larisa Šfel iš Berlyno) savyje turi kosminės Motnos aspektus, tai suteikia jai giluminį ryšį su motiniškuoju Žemės Dvasios aspektu. Per dainavimą žvaigždine kalba materijai perduodama besąlyginės meilės energija.
https://youtu.be/o-L-eCqF820

PAPILDYMAS

“Kodėl 13 dieną 13 valandą? Ir kam?” - paklausė manęs.

Atsakymas: “13 Аrhangela Radomilo spindulys, vedantis į Dievo realizacijos, perėjimo į Naujosios Žemės ir visos Žmonijos oktavą, užbaigimą. Kaip Danguje taip ir Žemėje 13:13”

KOKS REZULTATAS?

Susitikimo metu įvyks širdžių apjungimas, Vienatinio-Visur esančio Kūrėjo iš Neišreikštos pradžių pradžios, Meile. Tai sukurs eterinėje Žemės erdvėje besąliginės Meilės, Išminties magnetą. Išminties, besąlyginės Meilės magnetas pritrauks į Žemės atmosferą naują Vienatinio Gyvybės-Meilės scenarijų, kuriame kiekvienam, pagal jo vibracijas, pasireikš jo asmeniniai Gyvybės-Meilės scenarijai Gausos,pilnatvės, kūrybos, visuotinės gerovės energijose. Tai ir yra Žemės perėjimas ir visų joje gyvenančiųjų, į Naują, Aukštesnę, Dieviškojo Visatos Plano Oktavą. (L.A)

Besąlyginės Meilės Himnas apjungiantis širdis

Tekstas:

Kaip gerai, kaip gerai,

Kaip gerai, Meilė YRA..

Kaip gerai, kaip gerai,

Kaip gerai, kad mes čia.

Džiugu mums, džiugu mums,

Džiugu mums, draugai,

Mes visi vienis, Dangus ir Žemė,

Mes visi vienis - tai Tu ir aš.

Mes visi Meilė, Džiaugsmas ir Šviesa.

Mes išraiška Kūrėjo.

Mintimis kuriame rojų Žemėje

Ir uždegame širdis.

Laimingi mes, Laimingi mes,

Laimingi tuo, kad gyvename.

Laimingi mes, Laimingi mes.

Laimingi tuo, kad Duodame:

Žemės Sieloms savo šviesą nešame,

Jos ir Kūrėjo vaikams.

Kelią savąjį savo širdyje radome,

Juo einame mes lig pabaigos.

Pasauliui nešant Džiaugsmą, Meilę

Ir Širdies skaistumą,

Proto romumą, akių nuoširdumą

Ir malonę Dangaus.

Kaip gerai, kaip gerai,

Kaip gerai, Meilė YRA..

Kaip geri, kaip gerai,

Kaip gerai, kad visi čia.

Aja Meilė

2003.перевод:Dovilė.


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2023 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos