Energetinis požiūris į pasaulį – energetinė higiena- Kim MichaelsОпубликовал: Ajjana, 22-07-2018, 07:35, литовский / Астральные планы, 4 616


Energetinis požiūris į pasaulį – energetinė higiena- Kim Michaels

Jeigu grįžtumėte porą šimtų metų atgal, tais laikais žmonės visiškai nieko nežinojo apie bakterijas ir pavojingus chemikalus. Todėl jie neturėjo jokio supratimo, kodėl reikia laikyti kūną švarų ar kodėl negalima leisti maistui gesti. Žiūrėdami į tuos laikus galime sakyti, kad jų žinios buvo primityvios palyginus su tuo, ką žinome šiandien. Galėtume sakyti, kad tais laikais žmonėms trūko higienos.

O ką jeigu žmonės netolimoje ateityje žiūrės į mūsų laikus ir laikys mus primityviais, nes mums taip pat trūksta higienos? Priežastis ta, kad nors mes ir žinome, jog viskas yra energija, bet nesuprantame ir nepripažįstame, ką tai iš tikrųjų reiškia. Todėl paprasčiausiai nematome poreikio savo asmeninę higieną papildyti energetine higiena.
-
Energetinis laukas ir čakros*Einšteino atradimas, kad viskas yra energija reikšmingas visiems mūsų gyvenimo aspektams. Jeigu viskas yra energija, jūsų protas taip pat turi būti sukurtas iš energijos. Tai nesunku įsivaizduoti, nes mintys ir jausmai akivaizdžiai yra energijos formos. Tačiau mintys ir jausmai yra jūsų proto turinys, tai kas tuomet yra pats protas?

Energija gali funkcionuoti dviem būdais. Ji gali būti banga, judanti tam tikroje terpėje, kaip pavyzdžiui, garsas ore, arba banga vandenyne. Tačiau ji taip pat gali įgauti statiško energetinio lauko pavidalą. Iš to seka, kad protas yra energetinis laukas, ir kad mintys ir jausmai yra bangos, kylančios iš energetinio lauko arba patenkančios į jį iš išorės. Patekusios į šį lauką, jos gali arba pasilikti jame arba būti išsiųstos į išorinį pasaulį.

Kaip įsivaizduoti energetinį proto lauką?

Žinote, kad magnetas aplink save turi nematomą lauką ir tikriausiai matėte šio lauko nuotraukas. Net ir visa planeta aplink save turi nematomą lauką. Todėl nesunku įsivaizduoti, kad jūsų protas yra energijos laukas, kuris supa jūsų fizinį kūną.

Šio energijos lauko arba auros egzistavimas buvo postuluojamas tūkstančius metų. Kai kurie aiškiaregiai gali matyti energetinį lauką ir juo naudodamiesi diagnozuoti fizines arba protines negalias. Pastaraisiais dešimtmečiais keletas mokslininkų panaudojo mokslinius instrumentus žmogaus energetiniam laukui išmatuoti.

Nors tai dar netapo vyraujančia mokslo kryptimi ir nėra žinoma plačiajai visuomenei, energetinio lauko egzistavimas aplink kūną paremtas logiškais moksliniais įrodymais. Jau egzistuoja tam tikros skaitmeninės kameros, kurios prijungtos prie kompiuterių gali parodyti energijos lauką kompiuterio ekrane, ir gali būti, jog ši technologija bus taip ištobulinta, kad naudojantis ja bus galima diagnozuoti ligas. Tuomet žmogaus energetinio lauko egzistavimas taps visiems žinomu dalyku, tačiau kam laukti?

Pripažinę, kad jūsų protas egzistuoja energetinio lauko pavidalu, galėsite pradėti suprasti, kaip šio lauko būklė įtakoja jūsų sąmoningas mintis ir jausmus. Tuomet galėsite imti kontroliuoti savo energetinį lauką užuot leidę, kad jis kontroliuotų jus. Iš to seka kelios labai svarbios išvados, kurias turime aptarti.
-
Energetinės higienos būtinybė

Jūsų energetinis laukas nėra izoliuotas vienetas. Kai bendraujate su kitais žmonėmis, jūsų energetinis laukas bendrauja – keičiasi energija – su to žmogaus energetiniu lauku. Tas žmogus gali siųsti energiją į jūsų lauką arba imti energiją iš jūsų lauko. Tikriausiai patyrėte, kad kai kažkas ant jūsų šaukia apimtas pykčio, jūs imate jaustis prislėgtas arba piktas. Priežastis ta, kad to žmogaus pikti jausmai suformuoja energijos bangas, kurios, pasiųstos į jūsų energetinį lauką, veikia jūsų jausmus.

Turbūt taip pat patyrėte, kad būdami prie liūdno arba depresuojančio žmogaus, po to jaučiatės pavargę arba „išsunkti.“ Taip yra dėl to, kad tas žmogus tiesiogine to žodžio prasme siurbia energiją iš jūsų energetinio lauko, palikdamas jumyse tuštumos jausmą.

Dabar galime padalinti energiją į aukštų vibracijų energiją, kuri pagerina jūsų savijautą, ir žemų vibracijų energiją, kuri jūsų savijautą pablogina. Kadangi viskas yra energija, iš to seka, kad visi jausmai turi specifinę vibraciją. Nesunku suprasti, kad pyktis turi daug žemesnę vibraciją už meilę. Dabar tampa aišku, kad turite sukurti filtravimo procesą, kuris užkirstų kelią negatyviai energijai patekti į jūsų energetinį lauką, ir tuo pat metu įleistų pozityvią energiją. Tai galime palyginti su fizinio kūno imunine sistema. Galite pagerinti savo savijautą apsaugodami savo energetinį lauką nuo negatyvios energijos.
-
Negatyvios energijos*O kas nutinka negatyviai energijai, kuri jau pateko į jūsų energetinį lauką? Mokslas mums sako, kad energijos bangai įgijus tam tikrą vibraciją, ji šioje būsenoje gali išlikti neribotą laiką. Kitaip tariant, žemos vibracijos energijai patekus į jūsų lauką, ji ten gali likti ilgam laikui. Tokia energija gali kauptis net ir toliau, priversdama jus jaustis vis prasčiau.

Tikriausiai matėte žmonių, kurie taip paveikti pykčio, jog visiškai prarado savikontrolę ir yra nuolatinėje susierzinimo būsenoje. Viena iš priežasčių yra ta, kad pykčio energija kaupiasi jų energetiniame lauke. Taip pat ir depresiją iš dalies lemia negatyvios energijos sankaupa.

Jūsų sąmoningas protas – mintys ir jausmai – yra sukurti iš energijos. Ir kaip magnetas gali pritraukti metalo drožles, taip ir energija turi tam tikrą elektromagnetinę jėgą. Taigi, pykčio bangų sankaupa jūsų energetiniame lauke gali magnetiškai veikti jūsų sąmoningą protą ir priversti jus susidariusioje situacijoje greičiau supykti.

Dabar tampa aišku, kad stresas yra žemų vibracijų energijos sankaupa jūsų energetiniame lauke. Taigi, norint išmokti sėkmingai įveikti stresą, reikia išmokti apginti savo energijos lauką nuo žemų energijų ir išvalyti šį lauką nuo į jį jau patekusių energijų. Pozityvus aspektas yra tai, kad transformuoti žemas energijas į aukštesnes vibracijas yra visai lengva. Taip kaip jūsų protas geba generuoti žemas energijas, tokias kaip pyktį, jis taip pat geba šias energijas transformuoti. Išsamiau apie tai bus paaiškinta vėliau.
-
Masinė sąmonė

Ir dabar priėjome kitą lygį, kurį turime aptarti. Jūsų energetinis laukas egzistuoja didesniame visos planetos energetiniame lauke. Dalis šio lauko yra tai, ką psichologai jau seniai vadina „kolektyvine pasąmone.“ Dabar galime paaiškinti, jog tai yra energijos laukas, supantis planetą ir saugantis mentalinę bei emocinę nuo laikų pradžios žmonijos sukurtą energiją. Kadangi energija gali išlikti tam tikroje vibracijoje ir kauptis, lengva įsivaizduoti, jog šis kolektyvinis energijos laukas talpina didžiulius kiekius tokios energijos kaip baimė, pyktis ir neapykanta. Jeigu jūsų asmeninis energijos laukas yra atviras masinei sąmonei, jums bus labai sunku perimti savo gyvenimo kontrolę į savo rankas.

Vienas pavyzdys, kaip masinė sąmonė gali paveikti individus yra minia. Egzistuoja daugybė pavyzdžių, kaip minia nustelbia žmonių protus ir jie ima daryti dalykus – pavyzdžiui žudyti – kokių paprastai jie niekada nedarytų. Tai taip pat gali paaiškinti, kodėl kai kurie žmonės visada seka madomis, nesvarbu ar tai būtų visuomenės nuomonė ar paskutinis mados klyksmas. Jei norite perimti savo gyvenimo vadžias į savo rankas labai svarbu atsiskirti nuo masinės sąmonės.
-
Energetinė praraja*

Žinoma, žemos energijos nebūtinai turi patekti į jūsų energetinį lauką iš išorės. Jūs puikiai gebate kurti tokią energiją patys, pasiduodami negatyviems jausmams, tokiems kaip baimė arba pyktis. Ši negatyvi energija taip pat gali pradėti kauptis ir pastūmėti jus į prarają, kurioje atsidūrę prarasite bet kokią kontrolę. Dabar matote, kad norint perimti savo gyvenimo kontrolę į savo rankas turite išmokti vengti reaguoti į gyvenimą negatyviais jausmais. Tai galima pasiekti atsisakant pražūtingų įsitikinimų ir transformuojant žemas energijas – kam ir yra sukurti dvasiniai įrankiai.

Ir paskutinis pamąstymas. Tam, kad gerai jaustumėtės, jums taip pat reikia generuoti aukštesnes energijas savo asmeniniame energijos lauke. Tam reikia mokytis pozityviai reaguoti į gyvenimo aplinkybes, bet kartu reikia mokytis kaip gauti daugiau energijos iš šios energijos šaltinio. Norėdami suprasti, kaip tai galite padaryti, turite žinoti apie savo Aukštesniąją Esybę ir natūralią energijos tėkmę tarp jūsų aukštesniosios Esybės ir žemesniosios jūsų esybės. Tai taip pat jums suteiks daugiau aiškumo, kaip galite apsaugoti ir išvalyti savo energetinį lauką. Štai svarbiausių idėjų apie jūsų energetinį kūną santrauka:


Turite išmokti užkirsti kelią negatyviai energijai patekti į jūsų energetinį lauką.

Turite išmokti išvalyti savo energetinį lauką nuo į jį jau patekusių energijų.

Turite išmokti nustoti generuoti negatyvią energiją savo prote.

Turite išmokti padidinti pozityvios energijos srautą iš aukštesnės savo esybės dalies.

Dvasiniai įrankiai sukurti padėti jums įvykdyti visas šias užduotis, kaip bus paaiškinta kituose šios svetainės puslapiuose.

-

霊気 Su meile,- Andrejus.霊気
-
Versta iš www.transcendencetoolbox.com
http://www.kristustavyje.lt/


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2023 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos