KAS YRA KUNDALINI IR KUR JI YRА » Savęs Pažinimas

KAS YRA KUNDALINI IR KUR JI YRА

KAS YRA KUNDALINI IR KUR JI YRА


KAS YRA KUNDALINI IR KUR JI YRА


Žodis „Atman“ (sanskrito kalboje tariamas - „Atma“) aiškinamas kaip Pagrindinė Žmogaus Esmė, kaip jo Aukščiausiasis "Aš". „A“ šiame žodyje yra neigiama dalelė. „TMA“ yra tas pats, kaip rusiškas žodis tamsa. Iš tos pačios šaknies - žodis tamas - neišmanymas, dvasinė tamsa. Tai reiškia, kad A-tma arba Atman yra priešingas tamsai, šviečiantis. Iš kilęs rusų vadas - spinduliuojantis, drąsus lyderis. Ir iš esmės Atmanas yra geriausia kiekvieno iš mūsų daugialypio organizmo Dieviškoji dalis. Atmanas yra Brahmaninė ugnis, kada mes tampame Juo, o Kundalini Atmaninė energija yra tarsi vertingas turinys „taupyklėje“, kurioje yra saugomi geriausia kiekviename iš mūsų, ką sugebėjome sukaupti per visus ankstesnius įsikūnijimus.
Brahmanas (skr. ब्रह्मन् = bráhman) – senovės Indijos filosofijos, ypač vedantos, sąvoka, kuri reiškia visaapimančią substanciją, aukščiausiąją tikrovę, pasaulio esmę ir sielą. Tai beasmenis dvasinis pradas, aukščiausia objektyvi tikrovė, egzistuojanti nepriklausomai nuo erdvės ir laiko.[1] Iš Brahmano viskas gimsta, jame gyvena ir į jį grįžta, kad vėl atgimtų.
Upanišadose Brahmanu vadinama aukščiausioji tikrovė. Jis suprantamas ir kaip dieviškoji asmenybė, ir kaip beasmenis principas. Toks beasmenis principas priartėja prie substancinės filosofijos sampratos. Taip suprastas Brahmanas yra genetinis ir substancinis visos esamybės pradas. Jis taip pat ir visos esamybės užbaigimas. Šis pradas skirtas pasiekti aukštesnę, viršlaikinę pasaulio esmę. Dabartinė Brahmano sąvoka reiškia absoliutų dvasinį pradą.

Kundalini yra Atmaniškoji (Dieviškoji subtilumo prasme) energija, kurią kiekvienas asmuo sukaupė visuose geriausiuose visų jo įsikūnijimų epizoduose. Būtent, kundalini yra suformuotas ir kaupiamas, tada kai žmogus yra švelnios, rafinuotos besąlygiškos Meilės būsenoje.
Kundalini energijos atsargos žmonėse skiriasi. Tai priklauso nuo gyvenimo kiekio ir gyvenimo kokybės, taip pat nuo to, kaip asmuo gyvena šiame gyvenime. Kundalini dalyvauja gyvybiškai svarbioje organizmo veikloje, tame tarpe „maitindama“ įkūnytąją sąmonės dalį. Kuo daugiau žmogus turi kundalini, tuo turtingesnis jis yra su savo dvasiniu potencialu ir dvasiniais pasireiškimais.
Kundalini energija neįsikūnija kiekvieną kartą į naujus kūnus kartu su įsikūnijančia sielos dalimi, bet „saugoma“ kaip ir „taupyklėje“, panašia į balioną, ištemptą beveik į cilindrinę formą. Ši struktūra, jei ji yra sukurta, turi matmenis, matuojama kilometrais; ji išsidėsčiusi atitinkamai ploniausioje planetos vidaus zonoje mantijos lygyje.
Tokiu būdu, iš išdėstyto aukščiau išplaukia, kad kundalini nėra muladhara čakroje, ir tuo labiau neturi nieko bendro su stuburgaliu, apie ką galima skaityti kai kuriuose literatūros šaltiniuose. Kundalini yra sujungta su kiekvieno žmogaus kūnu specialiu energijos kanalu, prisijunjungiančiu prie kūno priekinėje Muladhara čakros dalyje.
Iš to, kas buvo pasakyta, visų pirma matyti, kad prieš pradedant kelti „kundalini“, pirmiausia reikia atidžiai apgalvoti. Galų gale, jei kundalini energija perkeliama į Paramatmaną, tada žmogus, kaip individas, praranda jį. Ir jis turi vienintelį teisingą kelią iš šios padėties - taip pat įlieti į Kūrėją ir Jivą, būtent šitame įsikūnijime.
Jiva (Sansk. kalb. जीव, jīva IAST) yra Indijos religinės ir filosofinės tradicijos samprata, reiškianti dvasinę, amžiną gyvenimą, atskirą sielą.

KAS YRA KUNDALINI IR KUR JI YRА

KUNDALINI PAKĖLIMAS
Kundalini - nors ir yra Dieviškoji energija (tai yra, identiška KŪRĖJO energija), tačiau ji vis dar yra individuali, ji tarsi lašas, kuris dar nėra sujungta su Pirmapradės Sąmonės Vandenynu.
Kai žmogus per daugybę reinkarnacijų priauga iki tos stadijos, kad jo dabartinis įsikūnijimas gali būti baigiamasis ir kada įsikūnijusioje sąmonės dalyje pašalinti visi trūkumai , tada ateina laikas pakelti kundalini prie kūno, pervesti ją per kūną ir sulieti su ja likusią individualios sąmonės dalį.
Kundalini "pakėlimo" esmė yra tame, kad: 1. "Pirma, sujungti sukauptą individualią atmaninę energiją su Kūrėju (Paramatmanu) 2. antra, atlikti gydantį ir transformuotį kūno ląstelių „išdeginimą“ Atmanine energija. 3. Trečia, išmokti autoidentifikacijos su „Atmanu“.
Pastarasis tampa įmanomas, kai kundalini eina per kūną ir sudaro naują energijos sankaupą už sahasrara čakros.
Pažadinta Kundalini galia susilieja su prana (Visatos energija) ir duoda galias (siddhis), neįprastus pažinimus ir jutimus.

KUNDALINI energijos prigimtis yra TEKĖTI

Tekėti Kundalini per mus nustoja tada ir todėl, kad patys ją užblokuojame. Tad jeigu turite norą siekti VISUOTINĖS/KOSMINĖS SĄMONĖS, pirmiausiai turite siekti pašalinti visus blokus ir disbalansus savo psichikoje, mąstyme kuris kuria jūsų energetinį lauką ir jausmuose kurie kuria jūsų magnetinį lauką. Tik tada natūraliai atversite vartus energijai tekėti per savo esybę. Ir tuomet gyvenimo upė natūraliai ims tekėti per jus. Kol nebūsite pasirengę, nesubalansavę, Kundalini nubudimo nepatirsite, bet tai neturi jūsų liūdinti. Kundalini laukia jūsų transformacijos, laukia kantriai stebėdama visa kas vyksta jumyse. Todėl tai turi būti nenuilstantis, tikslingas vibracijų kėlimas visą dėmesį nukreipiant į savo vidinį "AŠ". O kur yra tas vidinis "AŠ"? Jo vieta - Jo sostas yra ten kur mes visada rodome ranka arba pirštu į krūtinės vietą kai norime parodyti, kad "Tai AŠ". Nuotraukoje moteris sudėjusi rankas ant tos vietos kur yra "AŠ" sostas.
Siekiant pakelti Kundalini subalansuotu būdu, patirsite nuolatinį, subalansuotą augimą ir ženklai aplinkui ir jumyse liudys tai. Tik reikia juos suprasti, priimti ir jais vadovautis kylant aukštyn, plečiantis platyn Visatos Sąmonėje.
Neieškokite būdų kaip patirti staigius, intensyvių dvasinių patirčių protrūkius, po kurių greičiausiai seks lygiai tokia pati intensyvi depresija. Dažnai atsiranda nesubalansuotų žmonių kurie iš tiesų patyria šiuos ekstremalius svyravimus tarp pakilimų ir nuosmukių, ir tai tiesiog nėra pusiausvyros kelias, tai nėra Kristaus ir Budos vidurio kelias.
Taigi, nerekomenduoju nė vienam dvasios ieškotojui stengtis specialiai ir sąmoningai iškelti aukštyn kundalini energiją. Nerekomenduoju žmonėms naudotis technikomis, kurios jėga mėgina pakelti kundalini aukštyn.
https://ru.encyclopedia-of-religion.org/kundalini.html
KAS YRA KUNDALINI IR KUR JI YRА

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit


Į viršų