Šiuo metu Žemė pereina iš 3 dimensijos į 5 dimensiją.


Viskas vyksta dabar ir vyksta jau kuris laikas, todėl jau turėjote pastebėti, kad daug kas keičiasi ir yra nebe taip kaip anksčiau.
Žemei ir žmonėms padeda daugybe mums draugiškų civilizacijų, būtybių, archangelų ir angelų, dvasinių vadovų, pakylėtųjų mokytojų ir t.t...Nes taip buvo nuspręsta Aukščiausiojo Kūrėjo. Be jų pagalbos Žemė jau būtų sunaikinta, būtų sunaikinta gyvybė Žemėje. Todėl turėtume būti dėkingi už pagalbą, kurią gauname. Nes viskas daroma dėl Žemės ir dėl mūsų.
Šiuo metu aktyvuojasi mūsų kūnai ir prisitaiko prie gyvenimo daugiamatmeniniame lygmenyje. Aktyvuojasi mūsų DNR. Ir daug pokyčių vyksta mūsų viduje.
Į 5 dimensiją pateks žmonės, kurie yra meilėje ir šviesoje.
Nes 5 dimensijoje viskas yra harmonijoje, taikoje, meilėje, šviesoje, laimėje, ramybėje ir džiaugsme. Ten nepateks žemos vibracijos ir žmonės, kurie pasirinko eiti tamsos keliu, kurie skleidžia žemas vibracijas. Tokiems žmonėms bus atleista, nes nei viena siela nėra aukščiau kitą sielą. Todėl tokie žmonės pereis per mirtį ir pateks jau į kitas sferas, kur tęs savo mokymąsi ir po daugybės metų ir ciklų, jiems vėl bus suteikta galimybė pereiti į aukštesnes dimensijas.
Bet kas stengsis palaikyti meilę ir šviesą savo širdyse, tie visi eis į Naująją Žemę dabar su savo kūnais, kurie šiuo metu aktyvuojasi ir ruošiasi, prisitaiko.
Net nesvarbu koks jūsų amžius, tai vis tik pradžia, o ne pabaiga.
Net nesvarbu ar jūs šiuo metu sveikas ar sergate. Nesvarbu net kaip atrodote. Jei liksite aukštose vibracijose- jumis pasirūpins Visata.
Svarbu tik tai ką jūs išskiriate, kokias vibracijas, ar meilės ir šviesos, ar tamsos.
Visų šalių vadovai apie tai žino ir buvo prašyti padaryti viešus pranešimus žmonėms. Bet taip neįvyko ir galime aiškiai matyti kieno jie pusėje.
Žemė turi išsivaduoti iš tamsos energijų, o žmonės pagal kiekvieno asmens išskiriamas vibracijas bus padalinti į dvi grupes. Tie kurie eina su meile ir šviesa, ir tie kurie pasirinko eiti su tamsa.
Kiekvienas asmeniškai turės padaryti daug pasirinkimų, kuo tikėti, kokiomis vibracijomis vibruoti, kokioje Žemėje nori būti. Tai kiekvieno pasirinkimas asmeniškai.
Žmonėms yra siūloma labai didelė pagalba iš šviesos būtybių.
Tačiau reikia jų paprašyti, nes kitaip jie nenori kištis į mūsų gyvenimą. Bet kai jūs prašote, neabejokite, pagalbą gausite visada.
Šiuo metu iš Centrinės Saulės gauname labai daug šviesos, todėl išlenda daug dalykų, kuriuos turime peržiūrėti ir ištaisyti, atleisti skriaudas ir t.t...
Bet greitai iš Centrinės Saulės gausime tiek daug šviesos, kad kas gyvena žemose vibracijose, tiesiog nebegalės išbūti.
Ir tai vyksta dabar, ne kažkada ateityje. Yra laukiama didelio saulės pliūpsnio, kuris gali įvykti bet kurią dieną.
Tad ruoškimės, galvokime pozityviai, kalbėkime pozityviai ir veikime pozityviai. Būkime meilėje ir šviesoje.
Su meile ir šviesa.
?✨???✨?
Iš Galaktikos Šaltinio ... ... ...


  • Нравится
  • 0

Похожие публикации

savespazinimas.lt

Gfun © 2023 "Savęs Pažinimas"

Visos teisės saugomos